oktober 5, 2019 Comment off

Arbeidsulykker 2018

OPPDATERT

NESTE OPPDATERING

Nøkkeltall

37

fatale arbeidsulykker i norsk arbeidsliv i 2018

Innrapporterte arbeidsulykker
  2018
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte)1 Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
1Langvarig fravær: ‘Antas å medføre fravær på mer enn tre dager’
Elektrisitet, vann og renovasjon 7,0 2
Bygge- og anleggsvirksomhet 5,2 4
Industri 5,0 5
Transport og lagring 6,6 7
Jordbruk, skogbruk og fiske 6,6 12
Alle næringer 3,7 37

Standardtegn i tabeller

Kilde: SSB