september 16, 2020 0 Comments

Arbeidsulykker i bygg og anlegg

Bygg og anleggsvirksomhet sysselsetter omtrent 226 000 arbeidstakere som er bosatt i Norge og omfatter ca 68 000 selskaper. I tillegg til dette sysselsetter næringen 23 000 arbeidstakere på korttidsopphold i Norge.

Bygg og anleggsvirksomheten er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall. Mange bidrar kontinuerlig for å bedre dette, men næringen har fortsatt utfordringer i forhold til arbeidsmiljø som krever en kollektiv innsats fra alle aktører. 

I 2019 la arbeidstilsynet frem en rapport som viser de vanligste årsakene til dødsulykker i bygg og anlegg.

De hyppigste ulykkestypene var:

1. Kontakt med fallende gjenstand
2. I/på kjøretøy som har mistet kontrollen
3. Fall fra tak/plattform/gulv
4. Fall fra høyde uten sikring
5. Truffet av kjøretøy og
6. Eksplosjon

Dessverre er det mange virksomheter som ikke følger lover og regler. Dette fører til ulykker. I mange tilfeller er utenlandske arbeidere involvert og årsaken er ofte misforståelser og dårlig kommunikasjon.

Etter 681 gjennomførte tilsyn og 282 stengte byggeplasser, inviterte Arbeidstilsynet bransjen til workshop for å sette fokus på problemene med dårlig sikring, spesielt i forbindelse med arbeid på stillaser. Misforståelser, mangel på informasjon og opplæring fører raskt til ulykker. 

4 av 10 byggeplasser  stenges på grunn av ikke-godkjente stillaser. Et overtredelsegebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden kan fort bli svært kostbart for enkelte virksomheter. For å unngå ulykker og overtredelsegebyr er det viktig å sørge for at arbeidstakere får den nødvendige opplæringen, og at kursdokumentasjon lagres i bedriftens styringssystem.

 Referanser
  • Kilde :  Tittel: Ulykker i bygg og anlegg – Rapport (2019) 
  • Kilde : Tittel : Stillasboka (2015) 

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *