november 1, 2020 0 Comments

Lønnsomhet og HMS

Mange mindre bedriftseiere i bygg og anleggsbransjen har dårlige holdninger i forhold til HMS-lovgivninger, og er ikke i stand til å se de økonomiske fordelene på langsikt.

Argumenter om for strenge, skjerpede krav, tidspress, små marginer og høye kostnader for kompetansehevning gjør at mange venter lengst mulig og “tar sjansen” på å ikke bli tatt. Det er vanskelig å finne hvor mange av de 21 991 (2019) arbeidsulykkene i Norge som er et direkte, eller indirekte resultat av disse tingene.

Finnes det noe vi kan gjøre for å påvirke bedriftseiere til å jobbe mer forebyggende relatert til HMS-lovgivninger? 

Økonomiske HMS-gevinster 

I en rapport fra ISSA (International Social Security Association) «Kostnader og fordeler ved investeringer i arbeidsmiljø» Viser det seg at:  investeringer i arbeidsmiljøet og forebyggende arbeid alltid er lønnsomt. Bruker du 1 krone på forebygging, så får du 2,20 kr tilbake. En lønnsomhet på 120 prosent er da bra nok?

Resultater av et godt arbeidsmiljø :

  • Flere kunder/økt omsetning 
  • Kostnadseffektiv drift 
  • Større markedsandel 
  • Gode medarbeidere 
  • Bedre forhold til myndighetene 
  • Redusert sykefravær 
  • Reduserte ulykker og nesten-ulykker

 

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *