kr1,690.00

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider har et sertifikat som dokumenterer...

kr990.00

  FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) stiller krav til at...

kr1,190.00
 

Hensikten med arbeid i høyden kurs er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om...

kr1,190.00

I 2013 endret forskriftene seg. Kravene til G11-kurs falt bort. I stedet kom det krav om at...

kr1,190.00

  Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring...

kr990.00

I «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som...

kr790.00

Dette HMS-kurset oppfyller kravene satt til deg som arbeidsgiver i Arbeidsmiljøloven § 3-5. Som arbeidsgiver er du...

kr1,190.00

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruk av...

kr1,190.00

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 5-9 meter...

loading...