Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften
0(0)

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften Velkommen til vårt nettkurs om Byggherreforskriften! Dette kurset er designet for å gi deg en grundig forståelse av regelverket og hvordan du kan sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter. Vi vil gå gjennom forskriften i detalj og gi deg praktiske retningslinjer og verktøy for å effektivt håndtere byggherrens ansvar. Kursinnhold:…

Beskrivelse

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Velkommen til vårt nettkurs om Byggherreforskriften! Dette kurset er designet for å gi deg en grundig forståelse av regelverket og hvordan du kan sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter. Vi vil gå gjennom forskriften i detalj og gi deg praktiske retningslinjer og verktøy for å effektivt håndtere byggherrens ansvar.


Kursinnhold:

Modul 1: Innledning til Byggherreforskriften

 • Hva er Byggherreforskriften og dens formål?
 • Oversikt over pliktene og ansvar til byggherren
 • Viktigheten av å overholde forskriften

Modul 2: Krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

 • Gjennomgang av forskriftens krav og bestemmelser
 • Identifisering av risiko og forebyggende tiltak
 • Bruk av vernetiltak og personlig verneutstyr
 • Håndtering av farlige stoffer og materialer

Modul 3: Planlegging og koordinering

 • Krav til planlegging og koordinering av byggeprosjekter
 • Utarbeidelse av SHA-plan (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
 • Samarbeid med entreprenører og andre involverte parter
 • Overvåking og oppfølging av SHA-tiltak

Modul 4: Bygge- og anleggsplassens organisering

 • Organisering av arbeidsplassen for å sikre sikkerhet og trivsel
 • Ansettelse av SHA-koordinator og deres rolle
 • Rutiner for inspeksjoner og rapportering av avvik
 • Sikkerhetsopplæring og informasjon til arbeidstakere

Modul 5: Håndtering av uønskede hendelser og ulykker

 • Krav til rapportering av hendelser og ulykker
 • Utarbeidelse av beredskapsplaner
 • Oppfølging og læring etter hendelser

Modul 6: Gjennomgang av praktiske eksempler og case-studier

 • Analyse av reelle byggeprosjekter og hvordan forskriften ble implementert
 • Diskusjon av utfordringer og beste praksis
 • Læring fra andres erfaringer

Modul 7: Avsluttende vurdering og sertifisering

 • Oppsummering av kursinnholdet
 • Gjennomføring av en avsluttende kunnskapstest
 • Utstedelse av sertifikat ved bestått vurdering

Du får:

 • Økt kompetanse: Du vil få en grundig innføring i kravene til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen, samt hva som kreves av byggherren i forhold til å ivareta disse kravene.
 • Bedre arbeidsmiljø: Ved å ha kunnskap om SHA og byggherreforskriften kan du bidra til å skape et tryggere og mer helsevennlig arbeidsmiljø for alle på byggeplassen.
 • Gjennom å ta kurset vil du få en bedre forståelse av de kravene som stilles til byggherren og andre aktører på byggeplassen, og dermed lettere kunne etterleve regelverket.
 • Redusert risiko for ulykker: Ved å være oppmerksom på SHA-kravene og byggherreforskriftens krav, kan du bidra til å redusere risikoen for ulykker og skader på byggeplassen.

Emner for dette kurset

1 Leksjoner

Modul 1: Innledning til Byggherreforskriften

Innledning til Byggherreforskriften

Byggherreforskriften

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Ansvarsforhold på byggeplassen

Eksamen

Påmeldingsskjema
Bestiller er også deltaker

Pris per deltaker:
mva(25%):-
Totalpris:

 • Kort (Visa, MasterCard eller andre)
 • Vipps
 • Faktura
 • By på
Tilleggsprodukter
kr990.00
 • 0 Påmeldte
 • Varighet:
 • 1 Forelesninger
 • Nettkurs

Har du ikke konto?

Søk om en konto

Krav:

 • Det er ingen spesifikke krav til forkunnskaper for å delta på Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften, men det anbefales at deltakerne har noe kunnskap om byggeprosesser og sikkerhet på byggeplasser.

Målrettet målgruppe

 • Målgruppen for Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften er personer som har ansvar eller oppgaver i bygge- og anleggsprosjekter, inkludert byggherrer, prosjektledere, entreprenører og arbeidstakere. Kurset kan også være relevant for andre som jobber med bygg og anlegg, som arkitekter, ingeniører, og andre konsulenter
loading...