Stillasbrukerkurs- bedriftsinternt
0(0)

Stillasbrukerkurs- bedriftsinternt

Stillasbrukerkurs- bedriftsinternt I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd….

Beskrivelse

Stillasbrukerkurs- bedriftsinternt

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd.


Alle som jobber eller skal oppholde seg i stillas er pålagt dette kurset, så fremt man ikke har stillaskurs 2-5 meter eller stillaskurs 5-9 meter fra før. 

 

Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet igangsettes.


Formål:

Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas.


Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Lover og regelverk
 • Innføring i aktuelt stillas
 • Gjennomgang av monteringsveiledninger
 • Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
 • Godkjenninger og merking av stillas
 • Prosedyrer

Målgruppe:

Personell som skal jobbe i stillas og stiger.


Varighet:

5 timer inkludert lunsj.


Krav til forkunnskaper:

Ingen.


Få et tilbud

Ønsker du et skreddersydd kurstilbud samme dag?

Fyll ut vårt kontaktskjema eller send oss en epostpost@kursconsult.no


Påmelding er bindende. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos deltaker eller instruktør, vil deltakeren(e) få plass på neste tilgjengelige kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 10 påmeldte. En forutsetning for å delta på kurset er at kurskontingenten er betalt før kursstart. Kursconsult AS forplikter seg til å oppfylle vilkårene som tilbyder ovenfor akseptant.

Du får:

 • Sikkerhet: Kurset vil lære deltakerne om sikker bruk av stillaser, som kan bidra til å redusere ulykker og skader på arbeidsplassen.
 • Kompetanse: Kurset gir deltakerne nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne bruke stillasene på en korrekt og effektiv måte.
 • Regulering: Kurset kan bidra til å oppfylle lovpålagte krav for å kunne bruke stillasene, som kan føre til færre konflikter med tilsynsmyndigheter og redusere risikoen for bøter eller straffeforfølgelse.
Påmeldingsskjema
Bestiller er også deltaker

Pris per deltaker:
mva(25%):-
Totalpris:

 • Faktura
 • By på
Tilleggsprodukter
kr1,990.00

Har du ikke konto?

Søk om en konto

Krav:

 • Fysisk tilstand: God helse og evne til å utføre arbeid på høyder.
 • Språkkunnskaper: Nok kunnskaper i språket som kurset undervises på.
 • Sikkerhetskurs: Førstehjelpskurs og kurs i bruk av personlig verneutstyr kan være påkrevd.
 • Arbeidserfaring: Relevant arbeidserfaring i bransjen kan være en fordel.
 • Identifikasjon: Gyldig identifikasjon kan være nødvendig for å kunne delta på kurset.

Målrettet målgruppe

 • Arbeidere: De som skal bruke stillaset i sitt arbeid, for eksempel bygningsarbeidere, malere og elektrikere.
 • Arbeidsgivere: Ledere og arbeidsgivere som har ansvar for sikkerheten til sine ansatte og ønsker å oppfylle sikkerhetskravene for stillasbruk.
 • Inspektører: Personer som skal inspisere og godkjenne stillaser før bruk.
 • Vedlikeholdspersonell: De som har ansvar for vedlikehold av stillaser.
 • Selvstendige næringsdrivende: Personer som driver egen virksomhet og trenger å lære å bruke stillas på en trygg måte.
loading...