Stillasbrukerkurs (POL)
0(0)

Stillasbrukerkurs (POL)

«Rozporządzenie o wykonywaniu prac» nr. 1357, § 17-5, okresla, iż obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby pracownicy korzystający z rusztowań jako platform roboczych w celu wykonywania prac na wysokości odbyli odpowiednie gruntowne przeszkolenie. Ponadto należy przeprowadzić szkolenie z zakresu użytkowania rusztowania oraz omówić przegląd instrukcji montażu, obsługi i demontażu por. § 17-8 akapit drugi. Odpowiednie przeszkolenie…

Beskrivelse

«Rozporządzenie o wykonywaniu prac» nr. 1357, § 17-5, okresla, iż obowiązkiem
pracodawcy jest zapewnienie, aby pracownicy korzystający z rusztowań jako platform roboczych w celu wykonywania prac na wysokości odbyli odpowiednie gruntowne przeszkolenie. Ponadto należy przeprowadzić szkolenie z zakresu użytkowania rusztowania oraz omówić przegląd instrukcji montażu, obsługi i demontażu por. § 17-8 akapit drugi. Odpowiednie przeszkolenie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy.

 

Celem szkolenia jest zapewnienie, aby pracownicy korzystający z rusztowań w celu
wykonywania prac rzemieślniczych otrzymali odpowiednie przeszkolenie zapewniające im
wiedzę i umiejętność potrzebne do wykonywania prac w sposób właściwy i bezpieczny.

Pracodawcy muszą zapewnić, iż użytkownik rusztowań rozumie, jakie środki ostrożności muszą
być podjęte podczas korzystania z rusztowań. Pracownik musi również otrzymać podstawowe
informacji o budowie rusztowania i sposobie jego montażu. Dotyczy to na przykład ograniczeń
dotyczących modyfikacji rusztowań, klas obciążenia i ograniczeń obciążenia.

Spis treści:

 • Przepisy i regulacje prawne
 • Korzystanie z rusztowań
 • Rodzaje rusztowań
 • Oznakowanie
 • Konserwacja i utylizacja
 • Osobista ochrona przed upadkiem
 • Prace na dachach

Wymagania wstępne: Brak

Czas trwania: 1-3 godziny

Po szkoleniu będzie umiał:

 • Ocenić czy rusztowanie jest zatwierdzone do użytku
 • Ocenić do jakiego rodzaju użytkowania rusztowanie jest zatwierdzone
 • Przeprowadzić prostą analizę ryzyka i zabezpieczyć się odpowiednio w stosunku do pracy,
  która będzie wykonywana.

 

 

Emner for dette kurset

7 Leksjoner

Praca na wysokości wprowadzenie

Praca na wysokości wprowadzenie

Przepisy prawne

Korzystanie z rusztowań

Sprzęt ochrony osobistej

Osobisty sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Praca na dachach

Påmeldingsskjema
Bestiller er også deltaker

Pris per deltaker:
mva(25%):-
Totalpris:

 • Kort (Visa, MasterCard eller andre)
 • Faktura
 • By på
Tilleggsprodukter
kr990.00
 • 0 Påmeldte
 • Varighet:
 • 7 Forelesninger
 • Nettkurs

Har du ikke konto?

Søk om en konto

loading...