Stillaskurs 5-9 meter- bedriftsinternt
0(0)

Stillaskurs 5-9 meter- bedriftsinternt

Stillaskurs 5-9 meter- bedriftsinternt Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas…

Beskrivelse

Stillaskurs 5-9 meter- bedriftsinternt


Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.


I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidstaker som har gjennomgått opplæringen, er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter.


Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


Formål:

Kvalifisere personell for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.


Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger

Målgruppe:

Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

Varighet: 

4 dager (15 timer teori + 15 timer praksis).

Krav til forkunnskaper: Grunnleggende fallsikringskurs.


Få et tilbud

Ønsker du et skreddersydd kurstilbud samme dag?

Fyll ut vårt kontaktskjema eller send oss en epostpost@kursconsult.no


Påmelding er bindende. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos deltaker eller instruktør, vil deltakeren(e) få plass på neste tilgjengelige kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 10 påmeldte. En forutsetning for å delta på kurset er at kurskontingenten er betalt før kursstart. Kursconsult AS forplikter seg til å oppfylle vilkårene som tilbyder ovenfor akseptant.

Påmeldingsskjema
Bestiller er også deltaker

Pris per deltaker:
mva(25%):-
Totalpris:

  • Faktura
  • By på
Tilleggsprodukter
kr4,190.00

Har du ikke konto?

Søk om en konto

loading...