Stillasmontørkurs – bedriftsinternt
0(0)

Stillasmontørkurs – bedriftsinternt

Stillasmontørkurs- bedriftsinternt Målsettingen er å gi montører av stillas nevnt i §10-1, 10-2 og kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid (best.703) en god generell grunnopplæring i sikker bruk av stillaser, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Teori og praksis: En fullverdig stillasbygger over 9 meter kurs er på 108 timer. Dette…

Beskrivelse

Stillasmontørkurs- bedriftsinternt

Målsettingen er å gi montører av stillas nevnt i §10-1, 10-2 og kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid (best.703) en god generell grunnopplæring i sikker bruk av stillaser, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.


Teori og praksis:

En fullverdig stillasbygger over 9 meter kurs er på 108 timer.

Dette teorikurset er på 36 timer fordelt på 4 dager.

MERK: 

Ved å ha dette som bedriftsinternt kan kurset også tilpasses den enkelte bedrift med tanke på gjennomføring av teorikurset.

Hovedmål:
Hovedmålet er å gi en grunnleggende innføring i sikker bruk i stillaser alle typer

(modul 5 AX), iht kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid.


Arbeidsutstyr som inngår:

 • A1 Rullestillas
 • A2 Rammestillas
 • A3 Spirstillas

Delmål kunnskap:

 • Anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering samt vedlikehold av stillaser
 • Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
 • Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
 • Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan.
 • Opplæring i veiledningen for montering, bruk og demontering
 • Opplæring i tildekning ved væromslag

Herunder:

 • Oppbygging
 • Betjening
 • Brukeregenskaper
 • Bruksområder
 • Vedlikehold
 • Kontroll
 • Fare / sikkerhet

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker stillasmontørkurs med stillas over 9 meter

Forkunnskaper:
For at utdanningsmålene skal kunne nås innen for den tidsrammen som er satt for fagplanene, må forutsetningen til eleven være:
• Elev må kunne dokumentere minimum 6 måneder erfaring i bruk av stillas

NB! Det stilles krav til opplæring i fallsikringsutstyr dersom det er fare for fall fra høyde


Få et tilbud

Ønsker du et skreddersydd kurstilbud samme dag?

Fyll ut vårt kontaktskjema eller send oss en epostpost@kursconsult.no


Påmelding er bindende. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos deltaker eller instruktør, vil deltakeren(e) få plass på neste tilgjengelige kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 10 påmeldte. En forutsetning for å delta på kurset er at kurskontingenten er betalt før kursstart. Kursconsult AS forplikter seg til å oppfylle vilkårene som tilbyder ovenfor akseptant.

Du får:

 • Utvikle ferdigheter og kunnskap
 • Faglig utvikling
Påmeldingsskjema
Bestiller er også deltaker

Pris per deltaker:
mva(25%):-
Totalpris:

 • Faktura
 • By på
Tilleggsprodukter
kr8,790.00

Har du ikke konto?

Søk om en konto

Krav:

 • God fysisk helse

Målrettet målgruppe

 • Kurset er spesielt rettet mot de som vil jobbe med montering og demontering av stillasstrukturer.
 • Eksisterende bygningsarbeidere som ønsker å utvikle sine ferdigheter og karrieremuligheter, kan også ha nytte av kurset.
 • Personer som ønsker å jobbe i bygge- og anleggsbransjen.
 • Personer som jobber i høyder og trenger å lære om sikkerhetstiltak på stillaser.
loading...