Kursconsult – Sikkerhet  og kultur 

Siden Kursconsult AS ble opprettet har målene alltid vært de samme. – Å heve kompetansen innenfor bygg og anlegg, samle alt på et sted med innovative og brukervennlige løsninger.  

Det som gjør oss unike er et direkte resultat av vår måte å være på. Vi tror at det å skape gode resultater krever å sette ambisiøse mål og ta i bruk vår forståelse av hvordan bransjen fungerer, slik at dette gjenspeiles i vårt arbeid. 

Våre prinsipper er måter å håndtere situasjoner på og utviklingen av vår forståelse av hva som fungerer. De blir ikke bare lest og fulgt, men testet på individuelt og kollektiv nivå som vår felles tilnærming. Vi krever at folk er ærlige, lufter uenigheter, og ser på det å oppdage feil og svakheter som en god ting som fører til forbedring og innovasjon. 

Et godt utvalg av produkter og mer enn 15 års erfaring innenfor stillasfaget gjør oss i stand til å møte behovet til små bedrifter, men også mest kravstore kundene. Hos oss er målet helt enkelt å være den foretrukne kurs og verneutstyrsleverandøren til store og små bedrifter i Norge. 

Utviklingsbistand og samfunnsansvar

Utdanning og kompetanseheving er noe som er sammenhengende med hvorfor Kursconsult ble opprettet. Vi ønsker å støtte bistandsprosjekter som bygger skoler, eller på andre måter bidrar til å myndiggjøre samfunn og individer til å brødfø seg selv med bærekraftige løsninger.  

loading...
Handlekurv
  • Ingen kurs i handlekurven