Kursconsult - sikkerhet og kultur

Siden Kursconsult AS ble opprettet har målene alltid vært de samme. – Å heve kompetansen og ha et kurstilbud for de fleste bedrifter innen industri og bygg & anlegg. Vi ønsker å samle mest mulig på et sted, med innovative og brukervennlige løsninger, samtidig sørger vi for at kunden alltid føler seg trygg i sine hverdagslige utfordringer. Med oss på laget får du mye mer enn bare kurs. Vi bistår våre kunder med blant annet rådgivning, analyser og bistand i søknadsprosesser.
Det som gjør oss unike er et direkte resultat av vår måte å være på. Vi tror at det å skape gode resultater krever å sette kundens behov i sentrum og ta i bruk vår forståelse av hvordan bransjen fungerer.

Våre prinsipper er ærlighet, utvikling og kreativitet. Disse gjenspeiler vår arbeidsmetode og forståelse av kundens behov. Vi tester dem ikke bare på individuelt nivå, men også som en felles tilnærming. Vi oppmuntrer til ærlighet, å dele uenigheter, og ser på det å oppdage feil og svakheter som en mulighet til å forbedre oss og komme opp med nye ideer.

Et bredt utvalg av kurstyper og mer enn 10 års erfaring innen stillas, platearbeid, industrirørlegging, betong og forskalingsarbeider gjør oss i stand til å møte behovet til små, men også de store kundene.

Utdanning, innovasjon og forskning

Utdanning, innovasjon, og forskning er sammenhengende med hvorfor Kursconsult ble opprettet. Vi ønsker å støtte prosjekter som bidrar til å gjøre samfunnet vårt tryggere, eller på andre måter bidrar til forbedring og innovasjon.
loading...