Kjøpsbetingelser

Kursconsult AS har rett på varene frem til produktene er betalt.

Nye eller gamle bedriftskunder som skal faktureres vil vi foreta en kredittvurdering. Skulle kunden/selskapet  ikke oppfylle vår kredittvurdering venter vi med å sende varene inntil faktura er betalt. Kredittiden er 14 dager.

Alle produktene oppfyller gjeldende lover og forskrifter.

Kursconsult AS frasier seg ansvaret ved feil bruk av sikkerhetsutstyr og produkter.  Brukeren av sikkerthetsutstyret har selv ansvar for å følge lover, forskrifter og kontrollere utstyret.

Angrerett

§ 11. i angrerettsloven sier:  Rett til å gå fra avtalen (angrerett) Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selger etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Ved fjernsalg løper fristen uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. For varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren løper fristen ved annet fjernsalg enn telefonsalg fra de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått. Les mer om angrerettsloven med å trykke på linken nederst på denne siden.

Support

Ta kontakt på e-post eller telefon 40 49 16 36 (Hverdager fra kl 09:00 til 21:00)

 

Transportskade

Varene er forsikret for transportskader.

 

 

Handlekurv
  • Ingen kurs i handlekurven