Personvern og avtalevilkår

Villkår for kjøp 

Partene
Selger er Kursconsult AS , Industriveien 7, 1337 Sandvika , post@kursconsult.no, 404 916 36, Orgnr: 922 244 332, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

1. Påmelding

All påmelding for bedriftskunder er bindende og kan ikke omgjøres eller endres. 

For privatkunder gjelder standard angrefrist på 14 dager. Med “påmelding” mener vi utfylling av våre påmeldingsskjema, skriftlige bekreftelser via epost, SMS, eller manuelle bekreftelser via vårt CRM-system.

2. Betaling

 • Faktura sendes via EHF eller til registrert e-postadresse med 14 dagers betalingsfrist (klasseromskurs betales på forhånd).
 • Ønsker kjøper å betale med Mastercard eller Visa, kan kortbetaling benyttes (stripe).
 • Innsigelser på faktura må komme innen 14 dager etter mottatt faktura. 

3. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kjøper, etter forutgående varsel, bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

4.Levering av tjeneste

Tjenesten er levert når kjøperen, eller hans representant, har mottatt kurset. 

Kurset betraktes som mottatt i det kjøperen får tilsendt inloggingsinformasjon til oppgitt(e) e-postadresse(r). 

5. Kriterier og varighet 

Etter tilsendt brukertilgang er kjøper selv ansvarlig for å gjennomføre kurset i løpet av 6 måneder.  

Når tiden løper ut vil brukertilgangen stenges og kjøpesummen ikke være refunderbar.

Ved manglende betaling fra kjøper reserverer Kursconsult AS seg retten til å: slette/suspendere/kansellere brukerlisensen og kursbevis inntil kravet er innfridd. 

Enkelte kurstyper har tidsfrister og kriterier for innlevering av dokumentasjon. Kunden er selv ansvarlig for at disse blir fulgt. 

Kursbevis/sertifikater betraktes som personlige og sendes ikke uten godkjenning fra kursdeltakeren.

6. Konfliktløsning og tvister

B2C

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet eller for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

B2B

Tvister vedrørende denne avtalen som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, avgjøres av alminnelig domstol.

7. Angrerett for privatpersoner

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen gjelder ikke etter kurset er påbegynt. 

8. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

9. Personopplysninger

Når du bruker Kursconsult.no vil det behandles personopplysninger om deg. Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kursconsult.no, som kan kontaktes på e-post post@kursconsult.no. kursconsult.no kan kontaktes for alle spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger. Dette gjøres enklest via «Min side» på vår nettside.

Når det brukes «vi», «våre» eller «oss» nedenfor, menes det kursconsult.no
Formålet, samt grunnlaget, for å behandle alle personopplysninger om deg er for å forbedre tjenestene våre, samt – dersom du velger å bestille varer fra nettsiden – å oppfylle vår avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt b). I tillegg er vi pålagt å oppbevare en del informasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering, artikkel 6 nr. 1 punkt c). Som det fremgår nedenfor, behandler vi også opplysninger med grunnlag i ditt samtykke, iht. artikkel 6 nr. 1 punkt a).

 Personopplysninger som samles inn og behandles

Personopplysninger som samles inn og behandles kan deles i tre kategorier:

 1. Informasjon du gir oss.
 2. Informasjon vi får når du bruker tjenestene våre.
 3. Informasjon du velger å gi oss

Dersom du velger å handle hos oss vil vi samle inn og lagre den informasjonen du gir oss.

Dette vil være:

 • Ditt navn
 • Din e-postadresse som vi benytter for kommunikasjon relatert til din ordre/ditt kundeforhold
 • Ditt telefonnummer som vi benytter for kommunikasjon relatert til din ordre/ditt kundeforhold
 • Din adresse, hvor vi vil sende eventuelle bestillinger
 • Kontonummer (dersom du har registrert dette) for utbetaling av evt. tilgodehavende
 • Fødselsdato (valgfritt)

Dette er informasjon som er frivillig å gi fra seg, men som vil være nødvendig for å bruke eller bestille fra nettsiden, og som derfor er en forutsetning at du avgir dersom du vil handle hos Kursconsult.no.

Når du handler på Kursconsult.no samler vi inn og oppbevarer navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Denne historikken slettes når formålet med behandlingen er opphørt, og er også tilgjengelig for deg på “min side” Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Av sikkerhetshensyn sletter vi registrert kontonummer 3 måneder etter at formålet med oppbevaring av dette er innfridd. Kredittkortnumre oppbevares ikke hos oss, men hos vår betalingspartner Stripe. Dette er for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Dersom du kontakter kundeservice eller kommuniserer med oss på andre måter, samler vi inn den informasjonen du gir fra deg i forbindelse med kontakten.

Dette vil være følgende informasjon:

 • Ditt navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Org nr 
 • Selskapsnavn

Informasjonen du gir fra deg vil kunne bli brukt i våre interne testrutiner for IT-systemene våre. Dette er tester vi utfører for å sikre at systemene våre fungerer og har den graden av sikkerhet som de skal.

Informasjon vi får når du bruker tjenestene våre

Når du bruker nettsidene våre samler vi inn og oppbevarer loggdata om endringer gjort på kundeprofilen din (f.eks. endring av adresse, telefonnummer o.l.), samt hvilke kategorier og produkter du klikker eller søker på. Dette for å kunne spore relevante endringer, samt lære hva våre kunder er opptatt av og dermed være i stand til å forbedre vårt produktutvalg og våre tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
Som flere andre elektroniske tjenester bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologi («cookies») for å samle inn informasjon om aktivitet, nettleser og enhet.

Kontroll over informasjonen din

For at du skal ha kontroll over dine personopplysninger, vil du ha tilgang til følgende verktøy:

Tilgang til personopplysninger (innsyn) og oppdateringer.

 vil ha tilgang til det vesentlige av personopplysninger som behandles om deg ved å opprette bruker på nettsiden, og du kan da også oppdatere/korrigere opplysningene. Informasjon som ikke er tilgjengelig på «min side» kan du få tilgang til ved å kontakte oss på post@kursconsult.no. Kundeservice hos oss vil da gjøre tilgjengelig dine opplysningene som ligger lagret på din profil og du vil motta en bekreftelse på e-post når opplysningene vil være tilgjengelige for deg. Disse vil du da kunne hente ut ved å logge inn på «min side».

Tilbakekall av samtykke.

Hvis du senere ombestemmer deg vedrørende vår løpende mulighet til å samle inn informasjon fra kilder som du allerede har godtatt, kan du ganske enkelt tilbakekalle ditt samtykke ved å endre innstillingene på «min side». Hvis du gjør dette, vil naturligvis enkelte tjenester miste funksjonalitet. Alternativt kan du ta kontakt med kundeservice.

Sletting av konto.

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette brukerkontoen din, kan dette gjøres ved å logge inn på din kundeprofil via «min side».

Bruk av databehandlere

Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss, slik at vi kan levere våre tjenester til deg. Relevante opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre handelen deles med betalingspartner og transportør.
Databehandlere er andre selskaper som vi benytter for å behandle personopplysningene. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller. Vi benytter oss av følgende databehandlere i tilknytning til tjenesten:

Klager

Ta selvsagt gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller bekymringer til hvordan vi behandler dine personopplysninger! Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med disse reglene eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Vi kan måtte endre informasjonen om behandling av personopplysninger fra tid til annen, bl.a. som følge av endringer i nettsidene eller våre tjenester, eller dersom det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Endres denne informasjonen, vil vi gjøre deg oppmerksom på det dersom vi har dine kontaktopplysninger. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

INFORMASJON OM COOKIES

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag for å forbedre nettsiden slik at den skal fungere best mulig for brukeren. Cookies er små tekstfiler som nettsiden lagrer på din datamaskin. Disse kan kun leses av nettsiden og deg som bruker, og de inneholder ikke personopplysninger.
Cookies benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettsiden tidligere, samt tidspunktet for besøket, og de benyttes for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Ved å bruke nettsiden samtykker du til bruk av cookies. Les mer om hvordan du kan avslå bruk av cookies og slette cookies her.
Vi benytter blant annet følgende cookies:

EGENDEFINERTE COOKIES

Dette er cookies vi benytter for å gi en bedre brukeropplevelse på våre nettsider.

frontend og PHPSESSID: Lagrer din unike sesjonsID. Nødvendig for at handlekurven og utsjekkingsprosessen skal fungere.

external_no_cache: Et flagg som definerer om caching er aktivert eller ikke.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics gir oss nyttig statistikk som gjør at vi kan forbedre vårt nettsted. For en mer utfyllende beskrivelse av hva de forskjellige cookiene gjør, besøk gjerne Google’s Cookie Usage dokument som har mer informasjon.

__utma: Forteller oss hvor mange ganger du har besøkt vårt nettsted.

__utmb, __utmc: Forteller oss hvor lenge du besøker våre sider. Denne slettes dersom du forlater vårt nettsted.

__utmz: Ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, lenke, etc.) da du gikk til vårt nettsted.

__utmt: Brukes til å begrense antall requests som sendes til Google Analytics.

_ga: Denne cookien inneholder en unik ID gitt til brukers nettleser for å kunne samle inn besøksstatistikk.

_dc_gtm_UA-000000000-1: Brukes av Google Tag manager i kombinasjon med Google Analytics til å laste nødvendige scripts på nettsiden.

10. Force majeure

Kursconsult AS er ikke ansvarlig for å betale erstatning eller å handle i henhold til avtalen dersom bestemte ekstraordinære omstendigheter har oppstått som ingen av partene med rimelighet kan råde over, for eksempel: myndighetsbestemmelse eller annen offentlig regulering, brann, krig, ulykker, etc. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

11. Innhold

Kursinnnhold/presentasjon er beskyttet av Åndsverkloven og Markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjon tilhører selger og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning og disse vilkår forbudt å kopiere, fremvise, ta opptak, distribuere eller på annen måte spre kursinnhold til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjon til andre formål enn deltakers egen bruk.

 

Kontakt 

Telefon: 404 916 36
E-post: post@kursconsult.no
Adresse: Industriveien 7, 1337 SANDVIKA 

loading...