Stillaskurs over 9 meter (NO)
0(0)

Stillaskurs over 9 meter (NO)

Målsettingen er å gi montører av stillas nevnt i §10-1, 10-2 og kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid (best.703) en god generell grunnopplæring i sikker bruk av stillaser, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Krav til praksis: For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de…

Beskrivelse

Målsettingen er å gi montører av stillas nevnt i §10-1, 10-2 og kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid (best.703) en god generell grunnopplæring i sikker bruk av stillaser, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Krav til praksis: For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:

  • Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og
  • Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

Hovedmål:
Hovedmålet er å gi en grunnleggende innføring i sikker bruk i stillaser alle typer (modul 5 AX), iht kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid. Arbeidsutstyr som inngår:
• A1 Rullestillas
• A2 Rammestillas
• A3 Spirstillas

Delmål kunnskap:
• Anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering samt vedlikehold av stillaser
• Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
• Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
• Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan.
• Opplæring i veiledningen for montering, bruk og demontering
• Opplæring i tildekning ved væromslag

Herunder:
• Oppbygging
• Betjening
• Brukeregenskaper
• Bruksområder
• Vedlikehold
• Kontroll
• Fare / sikkerhet

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker stillasmontørkurs med stillas over 9 meter

Forkunnskaper:
For at utdanningsmålene skal kunne nås innen for den tidsrammen som er satt for fagplanene, må forutsetningen til eleven være:
• Elev må kunne dokumentere minimum 6 måneder erfaring i bruk av stillas

NB! Det stilles krav til opplæring i fallsikringsutstyr dersom det er fare for fall fra høyde

Emner for dette kurset

24 Leksjoner108h

Lover og forskrifter

Relevante lover og forskrifter
Opplæring
Standarder
Ansvar
Lover og forskrifter eksamen

Stillasbyggerfaget

Bruk av personlig og kollektiv fallsikringsutstyr

Stillasteori – Oppbygging og termer

Montering/demontering og bruk av stillas

Kontroll av stillas og stillasmateriell

Skilting og rapporter

Stillastyper

Sikkerhetstiltak

Forankring av stillas

Montering og demontering

Vindbelastning og forankring

Etter at du har gjennomgått denne leksjonen skal du kunne beregne forankringskrefter i dekket og udekket stillas etter NS-EN 12 810-1. Det er to metoder å beregne forankringskrefter: NS EN 12810-1 NS EN 12 811-1 og Eurokode 1 Beregning etter NS-EN 12 810-1 er en forenklet metode, mens beregninger etter NS-EN 12 811-1 og Eurokode 1 er mer komplisert og hører til under faget for en stillasteknikker

Belastning og beregning

Påmeldingsskjema
Bestiller er også deltaker

Pris per deltaker:
mva(25%):-
Totalpris:

  • Kort (Visa, MasterCard eller andre)
  • Faktura
  • By på
Tilleggsprodukter
kr5,990.00
  • 0 Påmeldte
  • 108h Varighet:
  • 24 Forelesninger
  • Nettkurs

Har du ikke konto?

Søk om en konto

Stikkord:

loading...